Rady pred objednaním okien

Ako vybrať správnu veľkosť a rozmer strešných okien a ďalšie informácie, ktoré je dobré vedieť skôr, ako objednáte strešné okná. Aby nám strešné okná dobre slúžila, je dôležité nielen vybrať kvalitného a overeného výrobcu. Rovnako dôležité je tiež zvoliť správny rozmer okien v správnom počte a vhodnom rozmiestnenie. Pokúsime sa tu stručne a prehľadne popísať rady a informácie, ktoré vám napomôžu s výberom. Pred zakúpením strešných okien je vhodné starostlivo premyslieť vnútornú a vonkajšiu konštrukciu domu a tiež prihliadnuť k možnostiam, vďaka ktorým privedieme do podkrovného bývania čo najviac svetla.

Osvetlenie prostredníctvom prirodzeného denného svetla je základnou životnou potrebou, keďže sa každý z nás cíti lepšie v priestore plnom svetla a slnka ako v šere a šedi. V dostatočne osvetlenom interiéri budeme mať viac elánu, ľahšie nám pôjde učenie a celkovo sa budeme lepšie cítiť. Preto je zabezpečenie denného svetla v podkrovnom bývaní možné považovať v podstate za investíciu do seba. Investíciu na dlhé roky.

 
Akým spôsobom ale môžeme pomocou strešných okien zabezpečiť čo najlepšie svetelné podmienky? Pomôžu tieto zásady:

  • Správna voľba rozmerov strešných okien
  • Zodpovedajúce množstvo strešných okien aj podľa veľkosti miestnosti
  • Rozmiestnenie strešných okien
  • Tvar interiérového ostenia

 

Rozjasnite svoje bývanie

Ako rozjasniť podkrovné bývanie

Je lepšie kúpiť veľké strešné okno alebo viac malých?

Okná veľkých rozmerov samozrejme prepustí viac prirodzeného svetla, avšak je dobré zvážiť aj možnosť namontovania väčšieho počtu okien menších rozmerov, kedy je častejšie dosiahnuté dokonalejšieho konečného efektu. Na obrázkoch v percentách znázornená presvetlenosť v miestnosti v závislosti od počtu a veľkosti použitých okien.

  • Inštaláciou jedného strešného okna je približne 40 percent plochy miestnosti osvetlené denným svetlom.
  • Pri inštalácii dvoch strešných okien, kedy je celková plocha zhodná ako plocha okna opísaného v predchádzajúcom prípade, osvetľuje prirodzené svetlo takmer päťdesiat percent plochy rovnakej miestnosti.
  • Ak sú namontované 4 strešné okná, ktorych celková plocha je zhodná, avšak ich rozmiestnenie je rovnoměrnější, osvetlí prirodzeným svetlom približne šesťdesiat pat percent miestnosti.

 

Správnym tvarom ostením privedieme viac svetla


jak_rozjasnit_podrkov_2

Pri správne vykonanom ostením získate väčšie množstvo svetla v podkrovnom bývaniu. Ked je ostení pod strešným oknom zvislé a nad oknom vodorovné, do miestnosti prúdi vacsie množstvo prirodzeného svetla. Správne zošikmené ostenie zaistí ideálny vstup svetla do podkrovného bývania. Ak ostení urobime tak, ako je zobrazené na pravej strane obrázku, tak miestnosť presvetlíte výrazne lepšie. Rozdiel v presvetlení je v tomto prípade až prekvapujúci.

 

SPRÁVNE PRÚDENIE VZDUCHU

Správne prúdenie vzhuchu okolo stresného okna

Ideálne prúdenie vzduchu.

Nevhodne vyrobené ostenie zabraňuje prúdeniu teplého vzduchu a môže tak zapríčiniť zrážanie vodných pár. To môže byť príčinou problému s rosením strešných okien. Aby sme zabránili kondenzáciám je veľmi dôležité ostenie vyrobiť správne a umožniť teplému vzduchu prúdiť okolo stresného okna. Tím je zaistená správna cirkulácia vzduchu v celej miestnosti.

 

Ked krovy nemajú vhodný rozstup

Rozmiestnenie krokví pred inštaláciou

 

Inštalácia strešných okien

Pri výbere vhodného rozmeru strešného okna je potrebné brať ohľad na rozostup krokví aj na celkovú strešnú konštrukciu. Prakticky vždy možno okna do strechy namontovať bez úprav a zásahov. Môžu sa, ale vyskytnú prípady, kedy je vhodné posúdenie odborníkom. A to napríklad vtedy, ak sú krovy príliš blízko od seba. V týchto prípadoch odborník posúdi, či je možné využiť riešenie, ktoré je zobrazené na obrázku vľavo, kde bola krokev prerušená a bola vykonaná takzvaná krovová výmena. Druhý obrázok uprostred ukazuje najčastejší prípad, kedy sú krokvy vzdialené tak, že je možné montáž vykonať bez ďalších úprav. Obrázok vpravo potom zobrazuje prípad, keď sú krokvy vzdialené ďaleko od seba (napríklad pri montáži malého okna). Tiež tu existuje jednoduché riešenie, ktoré je zobrazené v pravej časti obrázku. 

 

VONKAJŠÍ VZHĽAD


Vonkajší vzhlad

Vzhľad domu

Pri rozmiestnenie strešných okien je vhodné brať do úvahy, že inštalácia strešných okien môže pri nevhodnom rozmiestnení negatívne ovplyvniť vonkajší vzhľad celého domu. Je preto vhodné premyslieť umiestnenie strešných okien pokiaľ možno v súlade k už použitým oknám na dome. Odporúčame zvážiť spojitosť medzi naozajstnými potrebami na svetlo prúdiace do miestností domu a medzi vonkajším stavebným riešením. Dôkladné zváženie podobných okolností je dôležité a potrebné k tomu, aby strešné okná zaisťovala vonkajší esteticky dokonalý vzhľad a aby súčasne spĺňala požiadavky kladené v súvislosti s osvetlením interiérov. Rodinné domy sú spravidla členitejšie (presahy strechy, balkóny, verandy, terasy a podobne) a preto nie je až tak podstatné, či je strešné okno v rovnakej úrovni ako okno fasádne. Iná je situácia napríklad na strohých komerčných objektoch ako je uvedené na obrázku. Tu už je vhodnejšie, aby strešné okná boli pokiaľ možno inštalovaná v úrovni okien fasádnych (viď. Obrázok).

 

VHODNÁ DĹŽKA OKIEN

 

VHODNÁ DĹŽKA OKIEN

 

Voľba rozmeru v závislosti od sklonu strechy.

Preto aby strešné okno dokonale spĺňalo svoj účel a funkciu, musí byť inštalované vo vhodnej výške a musí mať zodpovedajúce rozmery. Výber strešného okna musí byť uskutočnený s prihliadnutím ku sklonu strechy.

Ak máme strechu s miernym sklonom musí byť strešné okno dlhšie, aby bol zaistený zhodný výhľad ako v prípade strechy o prudkým sklonom. Platí tu medzi odborníkmi poznáme pravidlo: "čím je sklon strechy miernejší, tým dlhšie použijeme strešné okno".

Je potrebné brať do úvahy nielen rozmer strešného okna, ale aj jeho výšku, v ktorej bude následne namontované, tak aby užívatelia domu mali možnosť nerušeneho výhľadu.

Nie je žiadny "určený" rozmer okna, ani jeho žiadne pevne "určené" umiestnenie. Okno musí byť vo všetkých prípadoch namontované tak, aby bolo dobre prístupné pre zaistenie vetrania podľa potreby, aby dobre presvetľovalo interiér a aby umožňovalo nerušený výhľad do okolia. Týchto potrieb docielime v každom dome iným spôsobom v závislosti od okolností, ktoré môžu byť v každom dome iné.