Pred Montážou

pred-montazou-titulek-stranky

Pri montáži strešných okien je potrebné používať vhodné ochranné prostriedky. Montáž okien je výhodné za určitých podmienok vykonať zvnútra miestnosti, a preto nie je vo väčšine prípadov nutné používať lešenia. Súčasne ale, rovnako ako u ďalších stavebných prác, aj tu môže vniknúť nebezpečenstvo pádu náradia alebo iných predmetov zo strechy (kladivo, strešná krytina, a pod.). Preto je potrebné, aby ste nikdy neponechávali na streche žiadne predmety, pracovný priestor má byť v prípade potreby uzavretý za účelom eliminácie možného ohrozenia.

bezpečná montáž

Pri rezaní strešnej krytiny najčastejšie strešných škridiel je vhodné používať ochrannú masku aj ochranné okuliare. Okrem toho tiež odporúčame v priebehu montáže rámu strešného okna používať aj dočasnú podpernú latu.

bezpená montáž strešných okien